خبر

بازگرداندن یک زندانی محکوم به اعدام به بند زندان زاهدان پس از چهار روز نگهداری در سلول انفرادی

به گزارش رسانک، روز جمعه ٨ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، یک زندانی محکوم به اعدامکه توسط مسئولان زندان مرکزی زاهدان به جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه این زندان منتقل شده …..ادامه خبر

خبر

تکمیلی

اعدام دست‌کم چهار زندانی از جمله سه بلوچ در زندان کرمان به گزارش رسانک، سحرگاه امروز دوشنبه ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان کرمان حکم اعدام دستکم چهار زندانی ،از …..ادامه خبر