خبر

کاترین اشتافلا نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی حسین کاشانی زندانی بلوچ را بر عهده گرفت

به گزارش رسانک، کاترین اشتافلا نماینده پارلمان آلمان، کفالت سیاسی حسین کاشانی زندانی بلوچ که در خطر صدور احکام سنگین قرار دارد را بر عهده گرفت. خانم کاترین اشتافلا در …..ادامه خبر