خبر

لحظه ابدی شدن حسن محمدزهی

رسانک/ حسن محمدزهی که در اعتراض برای کشتار سوختبران بلوچ مقابل پاسگاه شورو⁩ تجمع کرده بود، امروز ۶ اسفندماه ۹۹ بدست مامورین رژیم کشته شد. نام و یادش جاوید!