خبر

اطلاعیه‌ی اعلام موجودیت ‹‹بلۆچستان اُستمانئے ورنا رَم››(سازمان جوانان مردم بلوچستان Balochistan Peoples Youth Organization)

ما تعدادی از جوانان بلوچستان که از هواداران یا اعضای حزب مردم بلوچستان نیز هستیم برای دستیابی به حاکمیت مردم بلوچستان بر بنیاد منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، …..ادامه خبر