خبر

بلوچستان تنھا نیست

بیایید صدای دادخواھی خانواده‌ھای شھدای جمعه‌ھای خونین زاھدان و خاش در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” باشیم. در روز جمعه‌ی خونین زاهدان، ۸ مهر ماه ١۴٠١، مردم زاھدان در پشتیبانی از …..ادامه خبر

خبر
خبر

یاد یعقوب مهرنهاد اسطوره‌ی مبارزات مدنی بلوچستان را گرامی می‌داریم

مسئولان رژیم فاشیستی و فرقه‌گرای جمهوری اسلامی ايران از نخستین روزهای استقرار رژیم در بلوچستان به عنوان دارالحرب نگریستند. حذف فیزیکی، زندان، شکنجه و اعدام مردم بلوچ برای ایجاد رعب …..ادامه خبر