خبر

جوانان غیور در سنگرهای خیابان‌، همرزمان، اعضای احزاب سیاسی و شخصیت‌ھای ایرانی 

پیام‌های دریافتیِ پر از مهر، فریادهای “از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران” و همدردی شما را بلوچستان خونین خواند و شنید. ما سپاسگزار همدردی‌ها و همراهی‌های شما با مردم …..ادامه خبر

خبر

اعدام بس است

رسانک/ روز شنبه ٢۵ تیر ماه ۱۴۰۱ ، اعضای حزب مردم بلوچستان، تظاهراتی اعتراضی و مسالمت آمیز را بر علیه اعدام شهروندان بلوچ و کشتار سوختبران توسط رژیم جمهوری اسلامی …..ادامه خبر