خبر

توصیه و تاکید مولوی عبدالحمید به رانندگان و سوختبران در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

به گزارش رسانک، روز جمعه ٣ فروردین ماه ١۴٠٣، مولوی عبدالحمید در خطبه های روز جمعه، رانندگان را به «رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی » توصیه کردند. ایشان با تاکید …..ادامه خبر