خبر

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ و ضرب و شتم آنها توسط نیروهای نظامی و بنیاد مسکن در کمب مرادآباد چهبار

به گزارش رسانک، بامداد امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای بنیاد مسکن با همراهی نیروهای نظامی با یورش به بلوار چراغ مکان در منطقه کمب مرادآباد چهبار (چابهار)، ضمن …..ادامه خبر

خبر

تخریب غرفه‌های میوه فروشان و غارت میوه‌ها توسط ماموران شهرداری چابهار

به گزارش رسانک، بامداد امروز دوشنبه ۱۸ دی‌ ماه ۱۴۰۲، ماموران شهرداری چابهار به همراه نیروهای انتظامی با یورش به فلکه امام علی در شهرک گلشهر چابهار، غرفه‌های شهروندان میوه‌ …..ادامه خبر

خبر

نزامی نیروانی اُرش برگ زاهدانئے شێرآبادئے هلکئے سرا و مردمانی لۆگانی کرۆجگ

رَسانک نیوز پنچشمبه ۹ آذر ۱۴۰۲، سهبئے ساهت دوا، نزامی نیروان گۆن بازێن ماشینے، زاهدانئے شێرآبادئے هلکئے سرا اُرش کُرتگ و گۆن لودرئے گۆما جهمنندێن بلۆچانی لۆگانی کرۆجگِش بِندات کُرتگ. …..ادامه خبر

خبر

مردمانے که رهمان آبادئے مێتگئے جهمنند اَنت لۆگانِش پرۆشگ و وئیران کنگا اَنت

رَسانک نیوز، مرۆچی سئےشمبهئے سَباها، 30 آبان 1402، نیروهان سپاه و انتزامی رهمان آبادئے مێتگا اُرش برتگ (دێم په دێم میرآباد، انگت پێش چه اشی که ترمینال مساپربری اتوبوسان نرَستگێت) …..ادامه خبر

خبر

تخریب منازل شهروندان بلوچ دو روستا توسط نیروهای نظامی سپاه و منابع طبیعی به همراهی دادستان زاهدان در چشمه زیارت

به گزارش رسانک، سحرگاه روز گذشته ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، ده‌ها خودروی نیروهای سپاه پاسداران و منابع طبیعی به همراه دادستان زاهدان با یورش به روستاهای “پنی” و “ابراهیم آباد” …..ادامه خبر

خبر

محرومیت بلوچستان از مزایای قانون “جوانی جمعیت”/ معین الدين سعیدی: این مصوبه تبعیض آمیز است

رسانک/ معین الدین سعیدی، عضو مجلس ایران از چهبار گفت: استان بلوچستان و سیستان از مشوق‌ها و مزایایی که در قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» است مستثنی شده …..ادامه خبر