خبر

دُزآپئے تها یک جهمنندێن بلۆچیئے لۆگ شهرداریئے کارندهانی دستا هراب کنگ بوتگ

رَسانک نیوز چارشمبهئے رۆچا ۳۰ هُرداد ۱۴۰۳، دُزاپئے چارمی نێمگئے شهرداریئے اُگدهداران گۆن بازێن ماشینے دُزآپئے کشاورزئے هلکا اُرُش برتگ و لۆٹتگش که یک جهمنندێن بلۆچیئے لۆگا هراب بکننت که …..ادامه خبر

No Picture
خبر

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ توسط اداره منابع طبیعی با همکاری نیروهای نظامی در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٩ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره منابع طبیعی با همکاری نیروهای نظامی به روستای خواجه مسک شهرستان زاهدان یورش برده و اقدام به تخریب منازل …..ادامه خبر

خبر

چهبارا نزامی نیروان گۆن اداره گمرُکا چارده جهمنندئے لۆگانی اُرش برتگ، لۆگانی سامان ڈنا رێتگگ و زمین زپت کرتگانت

رَسانک نیوز چارشمبه رۆچا 23 اسپندئے 1402آ”، اداره گمرکا گۆن نزامی نیروانی همدستیا، چهبارئے شهرا دریا کۆچکئے تئیاب دپئے نێمگا سُهر رێگئے مێتگا بێڑ برتگ، 14 لۆگ که اۆدئے جهمنند …..ادامه خبر

خبر

تکمیلی-تخلیه و مصادره چهارده منزل مسکونی شهروندان بلوچ در چهبار با یورش نیروهای نظامی و اداره گمرک

تخلیه و مصادره چهارده منزل مسکونی شهروندان بلوچ در چهبار با یورش نیروهای نظامی و اداره گمرک به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، اداره گمرک شهر چهبار …..ادامه خبر

خبر

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ و ضرب و شتم آنها توسط نیروهای نظامی و بنیاد مسکن در کمب مرادآباد چهبار

به گزارش رسانک، بامداد امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای بنیاد مسکن با همراهی نیروهای نظامی با یورش به بلوار چراغ مکان در منطقه کمب مرادآباد چهبار (چابهار)، ضمن …..ادامه خبر

خبر

تخریب غرفه‌های میوه فروشان و غارت میوه‌ها توسط ماموران شهرداری چابهار

به گزارش رسانک، بامداد امروز دوشنبه ۱۸ دی‌ ماه ۱۴۰۲، ماموران شهرداری چابهار به همراه نیروهای انتظامی با یورش به فلکه امام علی در شهرک گلشهر چابهار، غرفه‌های شهروندان میوه‌ …..ادامه خبر