خبر

ساز مخالف نماینده های زابلی در استان بلوچستان و سیستان

۲۲ فروردین ماه ۹۹ نمایندگان بلوچ استان بلوچستان و سیستان در مجلس یازدهم با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه #مرکز_بلوچستان، شهر دُزاپ دیدار و گفتگو کردند که نمایندگان #دزاپ و #نصرآباد (زابل) حضور نیافتند. …..ادامه خبر