خبر

#خبر_فوری 

شروع اعتراضات در زاهدان به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان در بیست و چهارمین جمعه از اعتراضات با حضور در خیابان‌ها شعارهای اعتراضی علیه جمهوری …..ادامه خبر

خبر

بی خبری از وضعیت دو تن از اساتید دارالعلوم زاهدان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در زاهدان 

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٢ اسفند ماه ۱۴۰۱، با گذشت شانزده روز از بازداشت دو روحانی و استاد دارالعلوم زاهدان توسط نیروهای امنیتی، همچنان اطلاعی از وضعیت و محل …..ادامه خبر