خبر

نبود برق و امکانات در روستای “جوگین بالا” کنارک و بی‌تفاوتی مسئولان علیرغم پیگیری اهالی

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢١ تیر ماه ۱۴۰۳، اهالی روستای جوگین بالا با نبود برق، آب و سایر امکانات اولیه زندگی در میان بی تفاوتی مسئولان شهرستان کنارک نسبت …..ادامه خبر