خبر

پنج ماه حقوق معوقه نیروهای “٨٩ روزه” بیمارستان نیکشهر و تهدید آنها به اخراج توسط مسئولان

به گزارش رسانک، نیروهای “٨٩ روزه” بیمارستان محمد رسول الله شهرستان گِه (نیکشهر)، که در پی عدم پرداخت حقوق پنج ماه خود دست به اعتصاب زده‌ بودند، توسط مسئولان علوم …..ادامه خبر