خبر

حضور پزشکان عمومی شهرستان گه در طول هفته در خارج از شهرستان و مراکز شیوع کرونا

گزارش های موثق از درون شبکه بهداشت و درمان شهرستان گِه حاکی از پنهان‌کاری شدید این شبکه در قبال اطلاع رسانی به موقع و درست از وضعیت کنونی و برخی از دکترهای عمومی شاغل در بیمارستان محمدرسول الله هستند …..ادامه خبر