ارسالی شما

ارسالی …

بنده یکی از بیماران این زایشگاه بودم که جهت وضع حمل به بخش زنان و زایمان،زایشگاه شستون مراجعه نمودم که مرا با آمبولانس بردند،متاسفانه زمانیکه خواستند بنده را از تخت …..ادامه خبر