خبر

نێکشهرئے مهمد رسولُ اللهئے نادراهجاهئے اُگدهدارانی مانمئیاتکیا په سرمایشی سیستمانی نێستیا

رَسانک نیوز پنچشمبه رۆچا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نێکشهرئے مهمد رسول اللهئے نادراهجاهئے سرمایشی سیستمانی هرابیئے سئوبا و نادراهجاه و دانشگاه اُلوم پزشکیئے سرمسترانی بێپگریئے سئوبا، سئوب بوتگ که بیمارانی واستا …..ادامه خبر

خبر

نبود تخت خالی در بیمارستان زابل برای پذیرش بیماران و بستری مردن بیماران در راهرو

به گزارش رسانک، نبود تخت و اتاق خالی در بیمارستان امیرالمؤمنین زابل برای پذیرش بیماران اورژانسی بسیاری از بیماران را علاوه بر رنج بیماری با مشکلات عدیده دیگری مواجه ساخته …..ادامه خبر

خبر