خبر

نصف کردن سهمیه زمستانی نفت سفید استان بلوچستان و سیستان/ تحریم تبعیض علیه بلوچستان از سوی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۷ دی‌ ماه ۱۴۰۲، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با انتشار اطلاعیه از سهمیه زمستانی نفت سفید استان بلوچستان و سیستان از کاهش سهمیه …..ادامه خبر

خبر

اێرانشهرئے نیرو نزامیئے باج گِرَگ چه ٹێل بها کنۆکێن بلۆچانے که جادهئے کرَّئے نندۆک‌اَنت

رَسانک نیوز پهرهئے (اێرانشهر) نیرو نزامی، وتی درێس و جاهئے بد کارمرزیا (سوء استفاده)، چه بلۆچێن جادهئے کِرّئے نندۆکێن ٹێل کشان، مپتێن ٹێل گرنت و چه آیان باج گرنت. گۆن …..ادامه خبر