خبر

درنوردیدن بریس چابهار توسط توفان سهمگین و وارد کردن خسارات گسترده به این شهر

به گزارش رسانک ،امروز چهارشنبه ٢٩ فروردین ماه ۱۴۰۳، بدنبال بارش سنگین باران طی روزهای گذشته در بسیاری از مناطق بلوچستان، توفان سهمگین و وحشتناک روستای بریس در شهرستان چابهار …..ادامه خبر