خبر

قطعی مداوم برق در هوای گرم تابستان در باهوکلات دشتیاری و وصل نکردن ترانس جدید روستای سولدان

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٣ تیر ماه ١۴٠٣، ویدئوی دریافتی نشان می‌دهد که روستای سولدان در بخش باهوکلات از توابع شهرستان دشتیاری علیرغم پیگیری های شهروندان و گرفتن امتیاز …..ادامه خبر

خبر

زاهدانئے تها کامبوزیائے هلکا آپ و برگ و جادهئے نێستی گێشتر چه پنچسد لۆگئے مردمئے واستا

رَسانک/ ائولی جهمنندی امکاناتئے نێستی چۆ آپ، برگ و جاده کامبوزیائے هلکا چه شێرآبادئے دمگان دُزآپئے شهرا بازێن مشکلے په جهمنندێن مردمانی واستا اڈ بوتگ. همے هالئے رِدا، دُزآپئے چارمی …..ادامه خبر

خبر

وضعیت بحرانی ترانس برق در روستای کریم آباد ایرانشهر و بی‌تفاوتی مسئولان

به گزارش رسانک، بی‌تفاوتی مسئولان اداره برق شهرستان پهره (ايرانشهر) و عدم توجه به خطرات احتمالی ناشی از برق گرفتگی شهروندان، ساکنان روستای کریم آباد را نگران کرده است. روستای …..ادامه خبر