خبر

بی تفاوتی اداره برق شهرستان سرباز به مشکل اتصالی ترانس، و تیر برق های روستای کوه‌ون/ جان مردم و حیوانات در خطر است

رسانک/ تابلو ترانس، کابل و تیرهای فشار قوی روستای کوه‌ون در منطقه سرکور از توابع شهرستان سرباز بیش از چهار ماه است که در شرایط نامناسبی و اتصالی برق قرار …..ادامه خبر