خبر

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در دزاپ و نقاط مختلف ایران

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، گروهی از بازنشستگان مخابرات، برای چندمین هفته متوالی مقابل ساختمان مخابرات استان‌های مختلف ایران از جمله بلوچستان و سیستان، اصفهان، گیلان، …..ادامه خبر