خبر

ادامه تجمع و تحصن مردم بلوچ و ترکمن در مقابل منزل مولوی محمدحسین گرگیج پس از احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش رسانک، نیمه شب ۲۵ و بامداد ٢۶ دی ماه ۱۴۰۱، مردم بلوچ و ترکمن در حمایت از مولوی محمدحسین گرگیج در مقابل منزل وی در گالیکش استان گلستان …..ادامه خبر

خبر

مولوی محمدحسین گرگیج: مشارکت اهل سنت در انتخابات پس از رسیدن به مطالبات/ جمع آوری سلاح های توزیع شده در بلوچستان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر استان گلستان ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی به مطالبات اهل سنت، …..ادامه خبر