خبر

حاکمیت بعنوان نهادی سیاسی در اکثر بلاد تامین کننده نیازهای شهروندان خویش هست

جمهوری اسلامی بانظر به اینکه ماهیتی ایدئولوژیک و فاشیستی دارد بجای رسیدگی و توسعه و پیشرفت داخلی با سیاست جنگ طلبانه و گستراندن بیشتر مذهب تشیع بیشتر توجه و منابع خویش را در منطقه و کشورهای چون یمن،لبنان،سوریه و…. صرف می کند تا جاییکه خبرگزاری بلومبرگ در سال ۹۴ در گزارشی براساس برآورده ها و تحقیقات اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه ۶ میلیارد دلار برای حکومت بشار اسد و سوریه خرج می کند که در مواردی این کمک مبلغی تا ۱۵ میلیارد دلار را در برگرفته است. …..ادامه خبر