خبر

رد مرز کردن مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان به کشور افغانستان

به گزارش رسانک، روز ۶ خرداد ۱۴۰۲، مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،  توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود پس …..ادامه خبر

خبر

بازداشت یک کودک فاقد شناسنامه بلوچ توسط نیروهای اطلاعات در زاهدان و احتمال اخراج وی از مرز افغانستان

به گزارش رسانک، شامگاه جمعه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۱، یک کودک بلوچ توسط نیروهای اداره اطلاعات در منطقه شیرآباد دزاپ (زاهدان) بازداشت شد. هویت این کودک بازداشتی «خالد بارانزهی» ۱۵ …..ادامه خبر