خبر

زخمی شدن یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان نصرآباد (زابل)

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ بدنبال تیراندازی نیروهای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان نصرآباد در شمال بلوچستان زخمی شد. کمپین فعالین بلوچ، …..ادامه خبر