خبر

نامه سرگشاده خانواده مولوی عبدالمجید مرادزهی روحانی بازداشتی بلوچ‌ خطاب به علما اهل سنت و سازمانهای حقوق بشر

رسانک/ خانواده مولوی عبدالمجید مرادزهی روحانی سرشناس بازداشت شده بلوچ  با نوشتن نامه ای خطاب به علمای اهل سنت، سازمان های حقوق بشر و نهادهای بین المللی، از آنان درخواست …..ادامه خبر

خبر

ارزیابی ناصر بلیده‌‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان از سخنان مولوی عبدالحمید

رسانک/ امروز جمعه ١٢ خرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه دزاپ (زاهدان)، درباره انتشار جزییات اعدام‌های تابستان ۶۷ و تجاوز به دختران زندانی توسط نیروهای امنیتی در …..ادامه خبر

خبر

رد مرز کردن مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان به کشور افغانستان

به گزارش رسانک، روز ۶ خرداد ۱۴۰۲، مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،  توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود پس …..ادامه خبر