خبر

اعدام_نکنید

رسانک/ پیام محمد کدخدایی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان در اعتراض به حکم اعدام سه جوان ایرانی که در اعتراضات پاییز ۹۸ علیه گرانی بازداشت شده بودند. سه …..ادامه خبر