خبر

گزارش سازمان عفو بین الملل از کشتار سوختبران بلوچ در مرز شهرستان شستون توسط سپاه پاسداران

رسانک/ عفو بین الملل در مورد کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در مرز شستون (سراوان) گزارشی تهیه کرده که بدین شرح امده: “سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شکل …..ادامه خبر

ارسالی شما

السلام علیکم برادران وخواھران بلوچ و علمای بزرگوار بلوچستان و سلام بہ ھمہ ایرانیان عزیز؛لطفا این پیام بندہ حقیر بخوانید بہ کل جہان پخش کنید.

#ارسال السلام علیکم برادران وخواھران بلوچ و علمای بزرگوار بلوچستان و سلام بہ ھمہ ایرانیان عزیز؛لطفا این پیام بندہ حقیر بخوانید بہ کل جہان پخش کنید.  من یک بلوچ 37سالہ …..ادامه خبر

خبر

بیانیه حزب لرستانات در حمایت از اعتراضات ملت بلوچ و محکومیت کشتار سوختبران سراوان توسط سپاه

رسانک/ حزب لرستانات در حمایت از اعتراضات ملت بلوچ و محکومیت کشتار سوختبران سراوان توسط سپاه با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را اعلام کرد. متن کامل بیانیه به شرح …..ادامه خبر