خبر

اپوزیسیون بلوچ در ایستگاه ٤١

اینک ۴۱ سال از انقلاب ١٩٧٩ ایران می گذرد تحولی که با خوشبینی جهان غرب در خاورمیانه پادشاهان رقم خورد. بسیاری از دولت های خارجی بر این باور بودند که انقلابی با معیارهای حقوق بشری رقم خورده است به نحوی که ایالات متحده سفارت خود را تعطیل نکرد و انتظار همکاری راهم داشت. …..ادامه خبر