ارسالی شما

پیام شما؛مردم روستای سندمیرثوبان حدود چندین سال هست با آمدن فصل گرما و مشکلات همیشگی با ولتاژ برق

مردم روستای سندمیرثوبان حدود چندین سال هست با اومدن فصل گرما و مشکلات همیشگی با ولتاژ برق؛ ک مردم با ولتاژ ضعیف شدید برق روبرو هستند. و تمام وسائل برقی …..ادامه خبر