محیط زیست بلوجستان

وضعیت اسفناک تامین آب شرب در برخی از روستاهای ایرندگان

به گزارش رسانک، وضعیت نابسامان شبکه آبرسانی در بسیاری از روستاهای ایرندگان از توابع شهرستان واش (خاش) مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. مردم روستای “آلمرادی” در منطقه …..ادامه خبر