زخمی شدن دو کودک کار افغانستانی در پی بی توجهی یک راننده در شهرستان واش

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۰ اردیبهشت ماه ١۴٠١، دو کودک کار افغانستانی ساکن شهر واش در پی برخورد یک دستگاه خودرو پیکان به شدت زخمی شدند. 

حال یکی از کودکان وخیم گزارش شده و توسط عوامل اورژانس، جهت مداوا به دزاپ منتقل شده است. 

در گزارش خبرگزاری حال وش آمده است که علت وقوع این حادثه، نداشتن ترمز خودروی پیکان بوده است. 

بر اساس این گزارش، این دو کودک ۱۱ و ۱۲ ساله افغانستانی در کنار خیابان خمینی شهر واش در حال جمع آوری ضایعات بودند که خودروی پیکان بدنبال عدم توانایی کنترل راننده پس از برخورد با کودکان، به دیوار برخورد کرده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*