کشف جسد یک شهروند زن در شهرستان چهبار 

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، جسد یک شهروند زن ۲۶ ساله در بلوار معلم شهر چهبار توسط مردم محلی کشف شد.

از هویت این شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود این شهروند زن به شکل فجیعی کشته شده و جسد او داخل کیسه زباله و گونی پیچیده شده است.

بر اساس این گزارش، هر دو پای این شهروند از لگن قطع شده است.

قتل، کشتار، ناامنی، سرقت های مسلحانه و در ماه های اخیر در شهرهای مختلف استان بلوچستان و سیستان در حالی افزایش چشمگیری داشته که تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی نیروهای نظامی و قضایی نسبت به آن صورت نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*